تبلیغات
دوست داشتن دلیل نمی خواد - عاشق و معشوق 1
دوست داشتن دلیل نمی خواد

عاشق و معشوق 1

دوشنبه 26 مرداد 1388

نوبت عاشقى است یك چندى...
كیست این رند یك‏لاقباى دستارى كه هفت قرن پس از خرامیدن «آهوى‏كوهى» در دشت ادب طالع مى‏شود.
كیست این شیخ متعظ كه بى‏محابا در مدرسه شرع فتواى عشق سر مى‏دهد و دروانفساى رونق زهد و خرافه، مردنگى تحبیب برمى‏افروزد.
كیست این شوریده شیدایى كه دریچه صبح را بر آفتاب مى‏بندد تا خلوت باقمر بودن را تضمین كند.
كیست این جنگىِ سپرانداخته كه سر صلح دارد و خود خویشتن اسیر كمند یارمى‏گردد.
كیست این عاشق رسوا شده كه زردى چهره از كیمیاى عشق محبوب مى‏داند وبا رؤیت جمال دوست بى‏خبر مى‏شود.
كیست او كه حدیث عشق‏ورزى را به غایت اعلا مى‏برد و زمزمه سرمستى‏اش‏به جانِ جان عشاق مى‏نشیند.
كیست او كه پند حكیمان در نمى‏بندد و محتسب را به فریب پیرى مى‏اندازد تاهمچنان جوانى كند.
كیست او كه هم در حال مجنون رخ لیلى چون قیس بنى عامر و فرهاد لب‏شیرین چون خسروِ پرویز است.
كیست او كه خفتن جاوید را به حلاوت برخاستن به هواى او مى‏خواهد ودمى با دوست بودن را به از صد سال در عشرت مى‏داند.
كیست او كه عاشقى از رنگ رخساره‏اش پیداست و پیش شمشیر بلاى عشق‏رقص‏كنان مى‏آید.
كیست او كه به یكباره دَرِ خلوت به روى اغیار مى‏بندد و از هر آنچه جزحكایت دوست بود اظهار ندامت مى‏كند.
كیست او كه مهر مهرورزان را به جان مى‏خرد و ترك مهراینان در خودنمى‏پسندد.
كیست او كه اختیار خویش را به زمام اشتر عشق مى‏بندد و در مرتبه عشق‏سرى در باخته در پاى معشوق دارد.
كیست او كه به عمرى سر از خمار مستى بر نمى‏دارد و زهد و عاشقى را میان‏خویش و فقیه شهر بالمناصفه قسمت مى‏كند.
كیست او كه بُعد میان عاشق و معشوق را به هیچ مى‏انگارد و هم در حال زعشق تا به صبورى را هزار فرسنگ مى‏داند.
كیست او كه حسن میمندى را به مجلس محمود مى‏كشاند تا شرح حسن ایازگوید و طایفه‏اى از دانشمندان را به جامع دمشق مى‏برد تا مباحثه‏اى در حكایت‏عمر تلف شده بر پا نماید.
كیست او كه بوستان و گلستان كلامش جمله روایت پند و حكمت و شیوه‏ادب است و طیبّات سخنش قند و عسل و غزلیات عاشقانه‏اش شیوه و مرام‏عاشقى را تبیین مى‏كند.
كیست او كه اول دفتر به نام ایزد دانا مى‏كند و در جذبه معشوق چنان مستغرق‏مى‏شود كه زمانیش «هر ساعت از نو قبله‏اى با بت‏پرستى مى‏رود»!
كیست او كه غزل عاشقانه را به اوج اعلا مى‏برد و در شیوه سهل و ممتنع طبع‏آزمودگان را مكرّر به طبع‏آزمایى مى‏كشاند.
كیست او كه در غزل عاشقانه حجاب پیرهنى را هم نمى‏پذیرد و دیدار دوست‏مشتاق‏ترش مى‏كند اما هم او در مرتبه غزل عارفانه به صحراى خلوت لاف یكتایى‏مى‏زند و خیمه بر بالاى منظوران بالایى مى‏افرازد.
كیست او كه غزل را چنان پرمایه و شیرین مى‏سازد كه لسان‏الغیب خواجه شیرازنیز به كرات و به عینه در حلاوت سخن او مى‏افتد و فى‏المثل مى‏گوید: «در سراپاى‏وجودت هنرى نیست كه نیست» یا «اسیر خویش گرفتى بكش چنان كه تو دانى»
كیست او كه دوست را به احسن وجه مى‏ستاید و تصویر مى‏كند و «جز دوست‏نخواهد كرد از دوست تمنایى» و «حدیث دوست نگوید مگر به حضرت دوست»و با این‏همه در واپسین ایام از هرآنچه گفته و شنیده بیزارى مى‏جوید جز حكایت‏دوست.

كیست او كه نصیحةالملوك را با «الحمدلله الكافى حَسب الخلایق وحده» آغازمى‏نماید و به قدر طاقت كلمه‏اى چند بیان مى‏كند در بیان عدل و احسان، و عمرعبدالعزیز و محمود سبكتگین و ذوالنون مصرى و خلیفه عباسى و امیران ووزیران را به محكمه عدل مى‏كشاند و تشویششان را به زیارت بقاع شریف وخدمت زهاد و استعانت درگاه خداوندگارى فرو مى‏نشاند.

او استاد سخن: افصح‏المتكلمین سعدى شیراز است.
اوست كه ذكر جمیلش در افواه عوام افتاده و صیت سخنش در بسیط زمین‏رفته، اوست كه سخن پارسى را قوام و حلاوت بخشید و نثر مسجع و نظم شاعرانه‏را بنیانى تازه داد.
اوست كه فصاحت و بلاغت را به بوستان و گلستان ادب آورد و غزل عاشقانه‏را به بام تخیّل كشانید.
اوست كه جامع كاشغر و دمشق و بعلبك و دیار مغرب و شام و حجاز ومجلس درس و وعظ و خانقاه و مسجد و محراب را ظرف بیان مكنوناتى نمود تامظروف خوش طبعش به وجه نیكو تبلیغ شود.
او سخنورى است كه سخن نیكو را در آستین داشت و تنوع كلام و جامعیت‏بیان را در كلیّات بدیعش چنان عرضه نمود كه گذر از بوستان و عبور از گلستان وغور در طیباتش به آسانى میسور نیست.
او آداب اجتماعى و نكات اخلاقى و ظرایف تاریخى و سیره نبوى و حِكَم‏قرآنى را چنان به هم مى‏آمیزد و نیكو به كار مى‏گیرد كه سبد موعظه و همیان پند وگلستان ذوق و بوستان قصص و طیّبات عاشقانه‏اش مجمع خیر و محمل شیدایى‏است.
او شیخى است شوریده كه رسالت قلم را مى‏شناسد و تأثیر منیر آن را باور داردو زبان خویش را در كام نمى‏خواهد و فى‏الجمله از اخلاق و ادب و قناعت ومناعت مى‏گوید و قصه اهل كرم و روایت سیره بزرگان را با حدیث دلبندى و شرح‏پریشانى عشاق درهم مى‏آمیزد و معجونى مى‏آفریند كه حیرت و بهت آدمى راموجب مى‏شود.
شكرخایى در چنین شكرستانى از من نیاید و انتخاب نقل و نبات شعرش جزبه تفأل نشاید و این غزلها كه ارمغان ساختم لامحاله نمونه‏ایست و نه آنكه باید:

مشنو اى دوست كه غیر از تو مرا یارى هست
یا شب و روز به‏جز فكر توام كارى هست(174)
به كمند سر زلفت نه من افتادم و بس
كه به هر حلقه موئیت گرفتارى هست
گر بگویم كه مرا با تو سر و كارى نیست
در و دیوار گواهى بدهد، كارى هست
هر كه عیبم كند از عشق و ملامت گوید
تا ندیدست ترا، بر منش انكارى هست
صبر بر جور رقیبت چه كنم، گر نكنم؟
همه دانند كه در صحبت گل خارى هست(175)
نه من خام طمع عشق تو مى‏ورزم و بس
كه چو من سوخته در خیل تو بسیارى هست
باد خاكى ز مقام تو بیاورد و ببرد
آب هر طیب كه در كلبه عطّارى هست
من چه در پاى تو ریزم كه پسند تو بود
جان و سر را نتوان گفت كه مقدارى هست
من ازین دلق مرقّع به در آیم روزى
تا همه خلق بدانند كه زنّارى هست
همه را هست همین داغ محبت كه مراست
نه كه مستم من و در دور تو هشیارى هست
عشق سعدى نه حدیثى است كه پنهان ماند
داستانى است كه بر هر سر بازارى هست


ایران مارکت سنتر
دوشنبه 26 مرداد 1388 03:50 ب.ظ
سلام
با عضویت در سیستم ایران مارکت سنتر کسب درآمد کنید. به سایت های کلیکی اطمینان نکنید چون به طور سیستماتیک بسیاری از کلیک ها رو حساب نمیکنند.
به راحتی در این سیستم یک فروشگاه راه اندازی کنید و یا می توانید قسمتی از سایت خود رو به فروشگاه تبدیل کنید
جزئیات بیشتر در سایت هست حتما سر بزنید پشیمان نمی شوید
سیستم تبلیغاتی ایران برنامه جدید و جذابی برای افزایش درآمد تبلیغ کنندگان تهیه کرده است.
ویژگی های این برنامه عبارتند از :
1-هر تبلیغ کننده میتواند گزارش کامل سفارشهای تبلیغ کنندگان زیر مجموعه را در پنل اختصاصی خود مشاهده نماید.
2- عضویت در این سیستم برای تبلیغ کنندگان کاملا رایگان است و برای کسب درآمد نیازی به خرید کالا و خدمات ندارند.
3-وظیفه تبلیغ کنندگان عضو سیستم تبلیغاتی ایران , تبلیغ برای فروش محصولات فروشگاه های عضو سیستم ایران مارکت سنتر است و به ازای هر فروش پورسانت دریافت مینمایند ولی میتوانند تبلیغ کنندگان دیگر را نیز به عضویت در این سیستم دعوت نمایند ولی صرفا با عضویت دیگران در این سیستم درآمدی کسب نخواهند کرد و فقط در صورتیکه تبیلغ کنندگانی که مستقیما توسط آنها در سیستم عضو شده اند بتوانند به وظیفه خود عمل نمایند آنگاه در 5 درصد از پورسانت حاصل از فروش آنها سهیم خواهند بود.

همین حالا کار خود را آغاز کنید:
((سنگ مفت گنجشک هم مفت ))
فقط با تلاش و کوشش خودمان می توانیم به بلندی ها دست یابیم پس شما هم تلاش کنید تا به بلندی دست یابید
sara
دوشنبه 26 مرداد 1388 02:00 ق.ظ
گروه شاد و بزرگ IRANALIVE


سلام عزیزم:

حتماً تا حالا اسم گروه "I R A N A L I V E" رو شنیدی؟

ما کلی مطالب تفریحی داریم، هر روز عکس های جذاب و بدون سانسور.

آخرین و جدیدترین موضوعی که اتفاق بیافته از طریق این گروه شما مطلع میشی!

حالا میخوام دعوتت کنم به جمع ما بپیوندی و دوستای خوبی برای هم توی این گروه باشیم! حاضری؟

کافیه روی لینک زیر کلیک کنی و خیلی راحت و ظرف چند ثانیه عضو گروه ما بشی! منتظرما....دیر نکنی!

آموزش عضویت در گروه http://www.iranalive.org

منتظرت هستیم.
Mr SD
دوشنبه 26 مرداد 1388 01:52 ق.ظ
سلام دوست عزیز اگر خواستی وبلاگت رو به سایت تبدیل کنی با کمترین هزینه و کمترین زمان کمکت می کنم این کارو انجام بدی از جمله دیگر سرویس های سایت ما
اکانت راپید شیر با تضمین 100 درصد
نصب چت روم اختصاصی برای وبلاگت
ثبت کردن دامنه ی IR سریعتر از همه ی سرویس دهنده های دیگه.
هاست
دامین
سرور مجازی
یه سایت باحال دیگه هم هست فکر کنم به دردت بخوره
www.y4u.ir
امیرخان
دوشنبه 26 مرداد 1388 01:48 ق.ظ
جدید ترین اخبار كامران وهومن را در پایگاه گردهمایی طرفداران كامران هومن دنبال نماید با مشاركت تمامی اعضا
پس هم اكنون به جمع ما بپیوندید
Admin @ Persian Giga.com
دوشنبه 26 مرداد 1388 01:40 ق.ظ
با سلام،من از سایت پرشین گیگا مزاحم می شوم، دوست عزیز وبلاگ شما خوبه اما بجای وبلاگ میتوانید رایگان سایت بسازید و اطلاعات خود را آنجور که دوست دارید انتشار دهید ، اگر مایل به ساخت سایت بودید به وبسایت ما تشریف بیارید.http://www.persiangiga.com
فروشگاه نیازان
دوشنبه 26 مرداد 1388 01:36 ق.ظ
برای اولین بار در ایران

جهت آموزش زبان,گوش دادن به نوای دلخواه,قصه,رادیو,تلوزیون, و...
گوش دادن به موسیقی بدون نیاز به گوشی وایجاد مزاحمت برای اطرافیان.
قابلیت اتصال به رادیو و انواع پخش کننده های موسیقی
(mp3 players , ipod cd players , mobile)

تولید شده در ایران و پر شده از بهترین الیاف هالو پلی استر.
سایز:70 در 50 میباشد که سایز استاندارد این بالش میباشد.
وزن :1 کیلو گرم.

قیمت قبلی این محصول 25000 هزار تومان بوده که قیمت این محصول در فروشگاه نیازان فقط 800/19 تومان به فروش میرسد.

ارسال در تهران بوسیله پیک و کاملا رایگان است.و کمتر از 4 ساعت در درب منزل تحویل داده میشود.
ارسال به شهرستان توسط پست جمهوری اسلامی بوده که شامل گارانتی و بسته بندی مخصوص پست میباشد.(پست پیشتاز , پست سفارشی)
پیگیری سفارش و پشتیبانی:09329486917
مهرداد
دوشنبه 26 مرداد 1388 01:36 ق.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری
خوشحال میشم آی دی منو ادد کنید.
اگه موافق باشی با کمترین هزینه به سایت تبدیلش کنیم.
هاست 1 گیگ فقط 20 هزار تومن
دامین ملی فقط 4500 تومن
جمعا هزینه سایت 24500
اگه دوست داشتی با آی دی من تماس بگیر
--------------------------------------------------------------
دامین های زیر فروشی
www.iran3ong.ir قیمت 8000
www.3ong.ir قیمت 8000
www.javacode.ir قیمت 10000
www.scriptcode.ir قیمت 10000
---------------------------------------------------------------
Yahoo ID : persianwhois_org
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  نظر شما در رابطه با چگونگی مطالب

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها